TEAMBYGGINGSBANE
på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve

BEVEG MUSEN OVER TALLENE ---- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15