"Å ha is i magen"

Dette betyr at man holder seg helt rolig og avbalansert selv om man står overfor vanskelige avgjørelser.

F. eks kan det dreie seg om du skal selge aksjene dine nå eller senere. Når vil du tjene mest penger? Av og til er det da viktig "å ha is i magen" og vente på et gunstig tidspunkt.