Rekkverk satt på plass juli 2007.

10.07.2007: Ny rekkverk skal settes på plass!


11.07.2007


11.07.2007


11.07.2007


11.07.2007


11.07.2007


11.07.2007


11.07.2007


17.07.2007


18.07.2007


18.07.2007


18.07.2007


18.07.2007