Gruppearbeid under "Døve seniorers kulturtreff i Bergen 12. september 2013"
der spørsmålet var hva man ønsker av tilbud i samfunnet