10

En døv manns vekkemetode

Det var ikke mangel på fantasi. Olaf Hassel fant ut hvordan han kunne bli vekket til bestemte natte-tider, og om morgenen.

Dette er fra Runes soverom på Lyngbø (Laksevåg), høsten 1970.