Sandoversikt i glassbord


Ferdig 15. november 2003!

36x17 ruter = 612 ruter. Sand nr 1 starter °verst til venstre, nr. 2, 3, 4 osv. °verst mot h°yre. Sand nr 612 slutter nederst til h°yre.

Forsiden sandsamling