Kort prosjektinfo, Madagaskar 8.-14. november 2004
Fra Norges Døveforbund: Hanne Kvitvær og Rune Anda

Prosjekt Madagaskar 8.-14. november 2004

Døveforbundet på Madagaskar (FMM) åpnet sitt midlertidige kontor 1. november 2004. Tidligere forbundsleder Dimby (døv) ble ansatt som generalsekretær.

De første dagene (8.-10. nov) var vi sammen med FMMs leder, kasserer, styremedlem, generalsekretær og tolk, og kjøpte inn utstyr til det nye kontoret. Vi lånte minibuss av døveskolen til handlerunden (med Rune som sjåfør). Betalingsmåten gjorde at det tok litt tid. Ny bankkonto for FMM ble opprettet, men ikke klargjort før vi var reist tilbake til Norge.

FMM fikk på plass utstyr som stasjonær PC, multimaskin (kopi, skanner, print og faks), digital kamera, digital fotoapparat, web-kamera, regnemaskin, regnskapsprotokoller, flip over, videokanon, mini-TV, videomaskin (for både VHS og DVD), USB-minne, bærbar PC, kontorpult m/stol til generalsekretæren, kontorbord og sittebenk laget av døve snekkere på FM3, kontorstol, 2 lenestoler, oval møtebord m/20 stoler (også laget av FM3), samt diverse til kontoret som papir, stempel, ringperm osv.

Torsdag ettermiddag 11. nov. dro vi til Hotell le Hintsy, der vi var sammen med FMM-styret fram til søndag morgen. Den første dagen diskuterte man hvor ofte FMM skulle ha møte, hvor ofte arbeidsutvalget skal samles, og når det skal skje. Det ble også utpekt en nestleder, noe som ikke tidligere var tenkt. Lolona ble midlertidig nestleder fram til 2008.

Man diskuterte også prioritering av framtidige prosjekter, og de viktigste ble: 1) døvetolkutdanning, 2) lære døve å undervise i tegnspråk, 3) tegnordbok. Om kvelden forberedte man på lørdagens underskriftsseremoni.

Lørdag 13. nov. var det klar for offisiell underskriftsseremoni. Kl. 09 kom radio, TV, journalister og andre. Generalsekretær Dimby ledet programmet og fortalte kort om FMM og samarbeidet med NDF, om kontoret og det framtidige arbeidet. Han understreket betydningen av FMMs frittstående plass i samfunnet, uavhengig av politikk, religion, rase osv.

Så var alles øyne rettet mot Victor og Hanne, - underskrift og dokumentbytte ved hjelp av 2 FMM-kvinner.

Tale ble det av Ministry of Population, Mr. Zafilaza. Så var det cocktail og diskusjon og invervju. (Begivenheten ble sendt på nyhetene på Madagaskar TV samme kveld og søndag. Helgen etter ble det igjen informert om det på TV, da også med intervju med Hanne og Victor.) Etter lunsj hadde vi prosjektmøte der FMM utnevnte medlemmer av de 3 prosjektgruppene.


FMM prosjekt 2005-2007

3 komiteer er opprettet 13. november 2004:

a) Komite som skal arbeide for å opprette døvetolkutdanning.
Leder: Lolona
Medlemmer: Dorika, Rivo og Benja.

b) Komite som skal arbeide for å starte kurs for voksne døve som skal undervise i tegnspråk:
Leder: Lala
Medlemmer: Jules og Theodore

c) Komite som skal arbeide for å utgi tegnordbok
Leder: Rinja
Medlemmer: Bartho og Rakotovao

Komiteene skal gjøre forarbeid for å komme fram til følgende:
1) Spesifikasjon av prosjektets innhold
2) Økonomisk oversikt over gjennomføring av prosjektet
3) Tidsperspektiv for gjennomføring av prosjektet

Resultatet av deres arbeid skal legges fram på FMMs styremøte 5. februar 2005.

Innen slutten av februar sendes resultatet av deres arbeid til Norges Døveforbund.

NDF skal høre med Atlas-Alliansen om hvordan mulighetene kan være for gjennomføring av prosjektene.

Mht døvetolkutdanning, må FMM og NDF kontakte myndighetene på Madagaskar med tanke på lønn for døvetolkoppdrag til de ferdig utdannede døvetolker.

Tap arbeidsfortjeneste i forbindelse med komiteenes arbeid, skal bli dekket av NDF.
Det blir ingen møte-honorar.

Antananarivo 13. november 2004