Flytt tegnene til de riktige bokstavene - GRØNT=RIKTIG! 

 
1
2
3
4
5
6
7

Du har klart det!

Forklaring


  1. Klikk på et tegn - og slipp museknappen. Tegnet blir nå holdt fast av musen.
  2. Flytt musen til det tomme feltet over en av bokstavene, og klikk igjen på musen.
  3. Hvis du har fått tegnet på rette sted, vil feltet til høyre forandres til grønt.
  4. OBS! Plasser meget nøyaktig!