Flytt tegnene til de riktige bokstavene - GRØNT=RIKTIG! 

1
2
3
4
5
6
7

Du klarte det!