Ny teller fra 06.12.2003 (før det var det nesten 3000 besøk):ALM SKOLE

Alm-hefte!

I løpet av sommeren 2005 vil vi prøve å lage et hefte med alle elev-bildene fra Alm skole (1948-1979). I tillegg vil vi også få med noen artikler som har stått i Døves Tidsskrift (tidl. "Tegn og Tale") og litt mere til. Det kan bli på 32 eller 36 eller 40 sider. Vi ser at en del navn på personene på bilder mangler. Kanskje du kan hjelpe oss med å finne navnene før vi begynner å lage hefte? Ta kontakt med meg på post@andata.no Du kan også bestille heftet (kr 150) nå!
Beste hilsen Rune


Hei tidligere elever på Alm skole.

Jeg håper å kunne vise bilder fra ALLE skoleårene fra 1948 til 1979 på Runes hjemmeside. Jeg søker etter original-bilde fra 1975-76 - 1977-78 og 1978-79, og jubileumsfoto. Jeg vet ikke hvem som gikk på Alm skole disse årene. Kan dere som har bildet, eller kjenner noen som har gått på Alm skole de nevnte årene, sende melding til meg, enten over e-mail eller pr. mobiltelefon: 958 04 507?

Hilsen Kari Mette.


Alm skole var den første videregående skole ("framhaldskole") for døve, som ble opprettet i 1948 (nedlagt i 1979).

Kari Mette Ellingsen Nilsen har samlet de fleste bildene av elevkull fra år til år, og det er fra henne vi har fått kopiene. Noe mangler, og håper at noen kan hjelpe med å fylle tomrommene! Kan hun få låne ORIGINALBILDER fra de årene som mangler?

Vi trenger også hjelp til å få med navn som mangler (også etternavn som mangler). Kanskje du kan hjelpe? Ta kontakt med Kari Mette!

Kari Mette lurer også på om det er noen Alm-kull som har gjennomført jubileumssamling, slik som for eksempel dette: 20 års jubileum i 1982? Hvis noen har bilder, vil Kari Mette like å låne dem.

Artikler fra Døves Tidsskrift/Tegn og Tale er samlet av undertegnede.
Hilsen Rune Anda, Bergen