Kopi av artikler i Døves Tidsskrift


1. Adopsjon

  1. 06.06.2001: Til Kina 1991
  2. 06.06.2001: Verdenskongress i Wien 1995
  3. 06.06.2001: Adopsjons-reportasjer
  4. 06.06.2001: Norske adopsjonsfamilier (blad)
  5. 27.03.2002: Norske adopsjonsfamilier (bilde for bilde)

2. ADA-reglene i USA

  1. 06.06.2001: Reportasje fra USA 1996

E-post til meg: anda@online.no