Kunst- og håndverksuke på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve
21.-26. november 2010

(Bilder fra utstillingen helt på slutten av siden)

 

Disse bildene er tatt av Mimuond Hammouda:

 

 

UTSTILLING TORSDAG 25. NOVEMBER 2010

De fire folkehøyskoleelevene som tok bilder og laget gøyale presentasjoner i PowerPoint fra Kunst- og håndverksuken!

 

De fire folkehøyskole-elevene som laget filmen, som skapte latter i salen.

 

Karin Nielsen får ros for å organisere Kunst- og håndverksuke i mange år (for 11. gang). Poesi, tale og gave.