Ukekurs på Ål 21-25. nov. 2005

Det var flere kurs samtidig: Knivlaging, lappeteknikk, toving, treskjæring, nisseverksted, internett og sølvsmykker!

Om kveldene var det samvær i hovedhuset med foredrag, lek, underholdning og vitser!