Ukekurs på Ål 16-20. nov. 2009

Vaktmester Ole Kristian Kolstadbråten var opptatt med å strø sand. Her sammen med Sven.

 

Rune Anda er kursleder i INTERNETT FOR NYBEGYNNERE

(Foto: Sven Fredriksen)

Internettkurs, bak fra venstre: Mimoun, Hans Erik, Lars, Ole Gudbrand og Sven Ingar. Foran fra venstre: Marta, Kari og Kari.

(Foto: Sven Fredriksen)

(Foto: Sven Fredriksen)

 

Åse Auensen og Anne Folland er kursleder i LAPPETEKNIKK og TOVING:

 

 

Georg Bjerkli er kursleder i TEGNSPRÅKPOESI:

 

 

Bjarne Ragnhildstveit fra Ål er kursleder i SVEIPING/TREARBEID:

 

Lina Nilsestuen, Ål, er kursleder i SCRAPBOOKING:

Bente Lisbeth Køk er kursleder i SMYKKEFREMSTILLING:

 

Tarja Riitta Wroldsen er kursleder i PORTRETTEGNING:

 

(Foto: Sven Fredriksen)

(Foto: Sven Fredriksen)

(Foto: Sven Fredriksen)

(Foto: Sven Fredriksen)

(Foto: Sven Fredriksen)

(Foto: Sven Fredriksen)

 

Utstilling torsdag 19. november 2009

(Foto: Sven Fredriksen)

(Foto: Sven Fredriksen)

(Foto: Sven Fredriksen)

(Foto: Sven Fredriksen)