powered by FlashWerk

[Teller - opprettet: 15.09.02]

Norges Døveforbunds Bistandsarbeid


2003: Tilskudd fra Atlas-alliansen: kr 133.471
til forprosjekt Madagaskar 2003
Hege R. Lønning og Hilde Haualand fra NDFs Bistandsutvalg (BU) var på Madagaskar juni 2003 for å kartlegge situasjonen og vurdere mulighetene for et samarbeid med det gassiske døveforbundet.

2004: Tilskudd fra Atlas-alliansen kr 506.000
til det videre prosjektarbeidet på Madagaskar.


Norges Døveforbunds besøk på Madagaskar:
1) 09.-17.06.2003: Hilde Haualand og Hege R. Lønning
2) 13.-24.08.2004: Irene Greftegreff, Trine Våge og Rune Anda
3) 07.-15.11.2004: Hanne Kvitvær og Rune Anda
4) 19.-26.04.2005: Hanne Kvitvær, Trine Våge og Patrick Kermit
5) 29.08-04.09-2005: Hanne Kvitvær, Vibeke Sverdrup og Stig Krarup-Pedersen
6) 13.09-16.09-2006: Hanne Kvitvær og Rune Anda