powered by FlashWerk

[Teller - opprettet: 11.05.02]

Tidligere artikler i Døves Tidsskrift (Tegn og Tale)
og andre publikasjoner

Artiklene vil blant annet omhandle følgende temaer:
- Tegnspråk
- Døveundervisning
- Diskusjon omkring ordet "døvstum" / "døv"
- Cochlea Implantat
- og andre temaer

Selve "brødteksten" (vanlig tekst) gjengis i svart tekst, og der teksten i artiklene var kursivert, vil de også bli kursivert her. Av og til tillater vi oss å "friske opp" enkelte setninger med blå tekst, der vi synes er interessant å vite.

Flere artikler kommer etterhvert.


Artiklene er lagt inn av Andata etter oppdrag fra Norges Døveforbund.

Kopiering etter avtale med rettighetshaver