(TT 12/1954)

A. H. Abrahamsen

Vestfold Døveforenings første leder, fra stiftelsen i 1914 og fram til 1927.