(TT 20/1963)

Abbé de'l Épée

1712-1789

Stifteren av verdens første døveskole, Frankrike

Noen linker i Deafnet:
Ordene og skriften betyr intet annet enn..."
Sammenhengen mellom begrepene og lydene..."