(TT 3/1950)

Alf Olsen

f. 25.01.1910

Døves Tidsskrift nr. 2, 1970:
Alf Olsen, Agmund Boltsvei 41, Oslo 6, runder 60 år 25. januar, og det er da naturlig å stoppe opp og ta et lite tilbakeblikk.

Det er nesten utrolig hvor allsidig virksomhet innen døvearbeidet Alf Olsen har vært oppe i. I all korthet skal her nevnes at han har vært formann i Norges Døve-Idrettsforbund, Norske Døves Sjakkforbund, Oslo Døves Sjakklubb, styret for feriehjemmet "Skaug", kasserer og styremedlem, representant ved landsmøter og kongresser. For tiden er han formann i komiteen for aldershjem for Østlandets døve (tidligere Øst-Norges Døvekrets), og formann i Oslo Døveforening. Han har også fått tid til overs til å være lærer ved tegnspråkkurs.

Om Alf Olsen kan en sannelig si at han har gjort, og gjør, sitt beste der han får seg tildelt tillitsverv og arbeidsoppgaver, og vi sender ham våre beste lykkønskninger på 60 års dagen.

Karin Jensen.