(TT 2/1970)

Alfred Johansen

f. 24.01.1910

Døves Tidsskrift nr. 2, 1970:
Alfred Johansen, Dr. Narverudsvei 29, Drammen, kan feire sin 60 års dag 24. januar.

Han er født i Hurum, og gikk på døveskolen i Oslo. I hele sitt voksne liv har han vært skredder, først hos Adolf Wetlesen i Skien. Han flyttet så til Drammen, hvor han ble inntil han i 1949 begynte i arbeid i Oslo. Han arbeider nå i Oslo, men bor i Drammen, som så mange andre drammensere. I 1955 bygde han seg en pen 2-mannsbolig, som han eier halvparten av.

En får ofte inntrykk av at Alfred Johansen er en glad mann. Han liker å fortelle morsomme historier, og han liker å høre slike også.

Alfred Johansen var med på å stifte Drammen og Omegns Døveforening i 1932, og han var med på å ta de tunge takene som reisingen av foreningens feriehjem i Gjerdal førte med seg i 1938-41. Han har ellers vært en del med i styret og i komiteer i foreningen.

Alfred og hans gode kone Bergljot har to kjekke barn. Datteren Evy er gift med den kjente døve idrettsmann Reidar Brenden, og sønnen Erik Olav har gjort seg bemerket som en av de beste sprinterne på friidrettsbanen.

R. W.