(TT 3/1950)

Anders N. Haukedalen

f. 07.03.1903

Døves Tidsskrift 5/1968:
Anders Haukedalen, Persbråten 4, Oslo 3, fyller 65 år 7. mars.

Haukedalen har et meget aktivt liv å se tilbake på. Han har bl. a. vært formann i Norges Døve-Idrettsforbund, hvor han nå er sekretær, har vært formann i Oslo Døves Sportsklubb og i Døves Skytterlag, vært forretningsfører for Norske Døves Landsforbund, og meget mere.

Dessuten har Haukedalen vært en fremragende skytter i mange år, med bl. a. gull i de døves verdensidrettsleker.

Av profesjon er Haukedalen yrkeslærer ved Skådalen døveskole.