(TT 21/1955)

Annelise Harboe

Danmark
Sekretær i Den Nordiske Samarbeidskomite