(DT 3/1971)

Annlaug Koppen

Hun var i flere år ansatt ved Norske Døves Landsforbunds avdelingskontor i Bergen. Bildet viser henne som "tegnspråkmodell".