(TT 3/1963)

Arild Moslet

f. 26.06.1910

Døves Tidsskrift nr. 12, 1970:
Domkirkearbeider Arild Moslet, Elvegaten 16, 7000 Trondheim, fyller 60 år 26. juni. Han er født og har vokst opp i Trondheim, hvor han også gikk på døveskolen.

I 1939 fikk Moslet arbeid i steinhoggeri i Domkirken, og han har senere vært på denne arbeidsplassen. Han kan således se tilbake på 31 års virksomhet ved vår nasjonalhelligdom. Nå er han den eneste døve som arbeider der, mens han tidligere hadde tre døve arbeidskamerater - Tore Skjørestad, Helmer Moe og Josef Ankile.

Moslet har vært medlem av Trondheim Døveforening i 41 år, og han har hatt en rekke tillitsverv i de forskjellige underavdelingene. Han har bl.a. vært formann i styret for foreningens sykekasse, formann i Døves Idrettslag i 5 år, formann i hyttestyret i 2 år, og har fortsatt sistnevnte verv. I sjakk- og bridgeklubben har han sittet som styremedlem, og han har deltatt i sjakkturnerninger.

På 60 års dagen vil vi takke Moslet for hans innsats, og vi håper at vi fortsatt vil få glede av hans tjenester i flere år framover. Gratulerer med dagen!

R