(TT 9/1957)

Arne Henrichsen

f. 23.05.1887

Oslo

Tegn og Tale 10/1967:
Han er født og oppvokst på Hamar og har gått på døveskolen i Oslo. Som ganske ung dro han over til Amerika for å prøve lykken der, men han fant seg ikke itl rette og reiste hjem igjen til mor Norge.

I Oslo begynte han som skredderlærling og ble utdannet itl skreddermester. I sin ungdomstid traff han den som skulle bli hans viv, Olga Sundin, som han giftet seg med. De fikk 3 kjekke bar.

Han har i sin tid vært med i Skiklubben (nå Sportsklubben) og sittet som nestformann og formann sammenlagt i 11 år. Han gjorde klubben en verdifull innsats. Ved siden av det har han også vært oslo Døveforenings vaktmester i mange år, et verv han skjøttet itl alles tilfredshet.

Han har bl. a. også vært en ivrig bridgespiller og har deltatt aktivt i konkurranser.

Arne er en nobel og karakterfast person som lett vinner venner hvor han kommer. Det kunne skrives meget om vår gode Arne, men vi vet at han ikke ønsker blest om seg personlig, så beskjeden som han er.

Med disse ord vil vi av hjertet ønske ham tillykke med 80 års dagen og fortsatt god helse i årene framover.

JoJo