(TT 3/1968)

Arne Holmgren

f. 14.02.1918

Tegn og Tale 3/1968:
Arne Holmgren, Petterløkka 27c, Drammen, fyller 50 år 14. februar.

Han ble født i Oslo, men familien flyttet like etter til Drammen. Han har gått på Holmestrand døveskole. Etter å ha gjennomgått læretid på Oslo Yrkesskole og bestått svenneprøve, ble han ansat på lier sykehus som skomaker. Og fremdeles virker han der, etter 27 års tjeneste.

Arne Holmgren kom med i døveforeningen i Drammen i 1941. Og det er ikke lite han har gjort på feriehjemmet. Han har i noen år vært materialforvalter i feriehjemmets styre. Under byggingen av de to familiehusene der borte var Holmgren blant dem som var mest på plass. For denne sin innsats ble han ved døveforeningens 25 års jubileum tildelt en erkjentlighetsgave.

Arne Holmgren er en beskjeden og vennesæl mann, som er meget godt likt her i Drammen. Han har drevet litt sport, særlig likte han løp og langrenn. Men arbeidet på feriehjemmet har lagt så meget beslag på hans tid, at det ble lite sport. Arne Holmgren var den første døve i Drammen som tok sertifikat for motorkjøretøy (når en ser bort fra en innflytter som oppholdt seg en kort tid i Drammen). I løpet av de 10 årene han har hatt sertifikat, har han hatt prikkfri kjøring. Han er forsiktig og tar ingen sjanser i biltrafikken.

Han er ivrig bridgespiller. Spille bridge har han gjort siden stiftelsen av Drammen Døves Bridgeklubb for 13 år siden. For tiden er han bridgeklubbens materialforvalter.

Arne Holmgren giftet seg for 6 år siden med Gerd Selle fra Laksfjord. Og de har et koselig hjem i en blokk oppe på Sankt-Hansberget i Drammen, hvor 50 års dagen vil bli feiret.

R. W.