(TT 19/1965)

Arne Nyberg

1965: Jobbet hos T. T. Filmcenter A/S i Oslo