(DT 11/1971)

Arne Stokkan

f. 26.11.1925

Døves Tidsskrift 12/1971:
Han skal stimulere oss til ettertanke!
Mannen på bildet er Arne Stokkan, og det er han som skriveri rammen "Ord til ettertanke", på denne siden. Det var noen som anbefalte oss å prøve å få en avtale med Arne Stokkan. Han gikk med på å prøve i noen numre, men nå har vi klart å få ham til å love å skrive fast i hvert annet nummer av Døves Tidsskrift.

Vi har også klart å få tak i bilde og noen opplysninger om Arne Stokkan: Han er født i Orkdal 26. november 1925. Tok artium 1945 og lærerprøven ved Volda lærerskole 1948. Han virket som lærer i normalskolen 1948-53. I 1953-54 tok han statens døvelærerkurs, og fra 1954 har han vært lærer ved Trondheim off. skole for døve. Han hadde permisjon 1963-64 for å ta ped. mellomfag, har ellers tatt kurs i kjemi og har vært på studiereise til døveskoler i Tyskland og Sveits (omtalt tidligere i Døves Tidsskrift). De to siste årene har Arne Stokkan vært l'rer på ungdomsskole-trinnet ved døveskolen i Trondheim. - Vi bør kanskje tilføye at han er aktiv innen Døves menighet i Trondheim.

Det er vårt inntrykk at vi i Arne Stokkan har fått en god medarbeider. Vi vil ønske ham velkommen - og vi vil anbefale leserne å lese hans ord til ettertanke - langdomt - og tenke over hva han skriver.

Red.