(TT 3/1950) (TT 3/1969)

Arnfinn Martin Rafoss

f. 03.03.1919

Døves Tidsskrift 3/1969:
En ikke ukjent kar blant oss, Arnfinn Martin Rafoss, Brinekrensgate 7, Oslo 6, fyller 50 år 3. mars. Han er fra Kvinesdal, sønn av døve foreldre (som bor på Døves Aldershjem i Stavanger), og hans søsken Gabriel og Bergit er også vel kjent blant døve.

Arnfinn begynte sin skolegang på døveskolen i Oslo, som den gang lå i Ullevålsveien, og som 17-åring begynte han som lærling i skredderfaget hjemme i Kvinesdal. Turen gikk så til Kristiansand hvor han i 3 1/2 år var ansatt hos skredder Kvalvaag. I 1944 flyttet han til oslo hvor han var i forskjellige skredderfirmaer til han havnet hos Heitmann & Henriksen (som nå har overtatt firmaet Norlund A/s), hvor han nå har vært i 15 år.

(...)