(TT 4/1968)

Arnold M. Valland

f. 07.02.1908

Tegn og Tale 4/1968:
Teknikersjef Arnold M. Valland, St. Torfinnsvei 10, Bergen, fylte 60 år onsdag 7. februar. Han er født i Kvam i Hardanger, ble ansatt ved Bergen Telefonkompagni 1924 og fulgte med ved overtakelsen av Telekraftverket 1946. Han har vært sterkt engasjer ti bedriftsidretten lokalt, sitter for tiden i hovedstyret i Norges Bedriftsidrettsforbund, og er tildelt høyeste utmerkelse, NBIF's gullnål. Han har hatt enkelte kommunale verv, og er bl. a. sterkt engasjert i døvearbeidet. Han har i de senere årene hatt flere tillitsverv i Bergen Døveforening.