(TT 5/1968)

Asle Georg Karlsen

Døves Tidsskrift 5/1968:
Asle Karlsen, 23 år, arbeider som optier-lærling hos Optikus Krohn i Bergen. Asle forteller at han begynte forholdsvis sent i lære, fordi han er døv, av den grunn måtte han ta en del forhåndsskoler som de vanlige hørene slipper å ta.

(Så kom intervju med ham om jobben, i serien "Døve i arbeidslivet").