(DT 5/1971)

Astrid Sundbye (f. Skøyen)

f. 11.03.1911

Døves Tidsskrift 5/1971:
Astrid Sundbye (f. Schøyen), Ekraveien 11 B, Oslo 7, runder 60 år 11. mars, men en skulle tro at hun var minst 10 år yngre.

Selv om hun var døv, vokste Astrid opp i hovedstaden uten å gå på døveskole. Hun fikk privat- undervisning fra hun var 5 år gammel ved døvelærer frk. Wexelsen.

I fjor ble Astrid valgt til formann på årsmøtet i Døves Kvinneforening. Til tross for at hun aldri tidligere hadde deltatt aktivt i organisasjons-arbeidet, skal det sies til hennes ros at hun har kommet meget bra fra denne oppgaven.

Det har aldri stått særlig blest om Astrid. Et særtrekk ved henne er hennes store menneskelighet. Hun har alltid vist positiv innstilling og vist stor sans for samarbeid og kompromiss istedenfor storm og strid. Så har hun ogås ofret seg meget for sin familie, sin sønn og sin bror, og hjemmet har krevet meget av henne. Hennes nå avdøde mor, som var lam, stelte Astrid med omhu og kjærlighet. Det krevde både tid og krefter.

På 60 års dagen sender vi våre hjerteligste gratulasjoner, med ønske om at Astrid må få den hyllest hun rettmessig fortjener.

Karin Jensen