(TT 6/1964)

Aud Øverland

Stavanger

Mistet hørselen 2-3 år gammel.
Gikk på Borre døveskole i 3 år, Øyer døveskole i 5 år, Alm skole i 1 år og Stavanger Yrkesskole for døve piker i 2 år.
Arbeid: Jonas Øglands sykkelfabrikk i Sandnes.