(Døvemuseet)

De Døves Forening i Bergen 1905

25 års jubileum