(TT 15/1970)

Bertha Einarsen

f. 17.09.1900

Døves Tidsskrift nr. 15/1970:
Bertha Einarsen, (født Myklebust), Jørgen Moesgt. 7, 5000 Bergen, fyller 70 år 17. september. Hun er født på Sunnmøre og har gått på døveskolen i Trondheim. Senere ble hun gift med Kristoffer, og de har i sitt ekteskap to barn, en sønn og en datter. Bertha er for lenge siden blit en snill bestemor for en flokk barnebarn.

Blant de døve har Bertha alltid vært populær, alltid blid og vennlig mot alle. Hun har også et godt hode, og i ale sine dager har hun vært en meget arbeidsom kvinne, hjelpsom og grei. Hun har derfor også hatt en rekke tillitsverv, bl.a. vært formann i Døves Dameklubb, hvor hun i mange år har sittet i styre,t og i Døves menighetsråd har hun i mange år vært et verdifullt medlem, samvittighetsfull og en dame som har vist ansvar overfor medmennesker som har det vanskelig.