(TT 21/1965)

Birger Breiteig

Bergen

Første formann i stiftelsens styre ved Døves Aldershjem i Bergen, som ble åpnet 23. november 1965.