(VG 26.12.2004)

Bjørn Ruste

Født 12.02.1932

Døvblitt. Han gikk ut fra den tekniske skolen i Bergen i 1958. Han tok examen artium et par år tidligere.

Han startet på BMV i Solheimsviken som planleggingsingeniør og fikk den svimlende betalingen kr 1.100 pr. måned mot det normale som var kr 950 pr. måned.

Bjørn Ruste hadde en kollega der som fikk ham inn som medlem i Norges Ingeniørorganisasjon - Nito - og han ble valgt inn i lønnsrådet for de privat ansatte ingeniørene og ble eter kort tid formann. Han deltok i alle forhandlingene som ble ført i Arbeidsgiverforeningen for sine medlemmer.

Bjørn ble valgt inn i styret for Bergen Avdeling som det het den gangen og ble stadig skjøvet oppoveri organisasjonen.

Han ble valgt til formann i BMV gruppen og der økte han medlemstallet fra 67 til 225 etter tre år. Han ledet lønnsforhandlingene på BMV og da for 225 ingeniører.

Bjørn ble valgt til formann i Bergen avdeling der man på det tidspunktet hadde ca 1.100 medlemmer. Bjørn ble valgt inn i NITOs hovedstyre (landstyret) og der var han aktivt med i 5 år.

Han ble valgt inn som formann i foreldrerådet på Damsgård skole i to eller tre perioder. Rektor ville ha ham til å være formann i resten av hans tid på skolen.

Etterat Bjørn kjøpte hytte på Kvamskogen ble han valgt inn i styret og var aktivt med der i 28 år, og på slutten måtte han stille med skrivetolk for å få med seg det som medlemmene i styret fortalte. Han gikk ut fra det styret på årsmøtet 2004, der han tok opp spørsmålet vedrørende broer for de skiløpende publikummet og veibroene fra Kvamskogen og ned i Samnanger. Der er 4 altfor smale broer og som er direkte farlige for den store vinterutfarten som det er på Kvamskogen og på glatte vinterveier.

Bjørn satt i styret og som landsmøtedeltaker i døvblittseksjonen i en årrekke, og er nå nestleder der.

I arbeidslivet har han jobbet på BMV Laksevåg som salgsingeniør og det innebar å besiktige skipet som det skulle regnes anbud på, for deretter å beregne anbudsprisen. Han solgte skipsreparasjoner for millioner av kroner.

Deretter var han innkjøpsingeniør i fire år for så å bli reparasjonsingeniør. Det var en interessant jobb, syntes han, og den gikk ut på å skrive ut spesifikasjonene til alle verkstedets avdelinger som skulle jobben opp så lenge skipet lå ved verkstedet, for til slutt å skrive regningen til rederiet.

Bjørn sluttet på BMV i 1984 og da ringte mannskapet fra de forskjellige hurtigrutene og spurte ham om reservegods i to år etter at han sluttet på BMV.

Nå er alle de båtene ute av den farten og erstattet med nye og mye flottere skip og mange ganger større enn det de gamle var, og nå er det 11 hurtigruteskip.

Bjørn dannet en egen NITO gruppe på Laksevåg på den tiden.

Ja, han har hatt stor lykke i brødløse kommisjoner. - Men det er med tillitsmenn som det er med sirkusartistene, sa han, - vi må kjenne lukten av sagmugget.

Bjørn begynte i et konsulent selskap etter BMV og der var han i ti år.

- Så var jeg min egen herre de siste årene jeg deltok i arbeidslivet og ga meg 69 år gammel, da hadde hørselen min blitt så dårlig at jeg mistet alt for mange gode kunder og jeg innså at jeg måtte bare kutte ut, sa han.

Rune Anda, 28.12.2004

Se ellers denne: Korrespondanser ang. tekst på tv