(TT 13/1957)

Pastor Bjørn Johan Sørensen

Tiltrådte påsken 1957 som døveprest for det Nordenfjeldske distrikt.

Døves Tidsskrift 13/1968:
Pastor Sørensen drar videre
Bjørn Johan Sørensen, som var døvekapellani Nord-Norge fra 1957, senere på Østlandet, til han i 1964 ble ansatt i Norges Samemisjon, skal nå overta stillingen som residerende kapellan i Tromsøysund menighet.

Sørensen er født i Åndalsnes i 1928 og vokste opp i Harstad. Han hadde døve foreldre, og hans far var i en årrekke formann i Harstad Døveforening. I 1954 tok han teologisk embetseksamen ved Menighetsfakultetet. Etter to års tjeneste i Troms krets av Det Norske Misjonsselskap, ble han altså i 1957-1964 i prestetjeneste blant døve, først bosatt i Trondheim, senere i Oslo. I mars 1964 kom han til Samemisjonen, hvor han har vært redaksjonssekretær (senere redaktør) og reiseprest i vel 4 år.