(TT 10/1966)

Borgvar Berntsen

"Døve i arbeid" 1966: Maskinfører på Buskerud Papirfabrikk.