(TT 4/1964)

Carl Daniel Andersson

d. 1964

Sverige

Stifter av Sveriges Dövas Riksförbund i 1923