(TT ?) (DT 10/1968)

Conrad Vogt-Svendsen

f. 06.03.1914 - d. 01.12.1973

Døveprest

Døves Tidsskrift nr. 10/1968:
Sjefsekretær ved Hjemmet for Døve på Nordstrand, ordinert prest Conrad Fredrik Vogt-Svendsen, ble i statsråd 11. mai 1968 utnevnt til ny hovedprest for Norges døve. Han overtar etter nåværende døveprest Conrad Bonnevie-Svendsen, som takker av etter oppnådd aldersgrense.

Den nye døvepresten er født i Oslo 6. mars 1914. Han tok teologisk embetseksamen ved universitetet i 1940. Vogt-Svendsen ble hjelpeprest i sjøæmannsmisjonen 1941, sjømannsprest i Hamburg 1942, i Mobile 1945 og i Genova 1947. Han har vært sjefsekretær ved Hjemmet for Døve siden 1951.