(Døveorganisasjonen i kamp gjennom 75 år)

Godkjente døvetolker 1978 (det første bildet)