(TT 2/1950) (DT 17/1970)

Eilif Ohna

Døves Tidsskrift nr. 17/1970:
Ved landsmøtets avslutningsbankett i Haugesund 11. juli ble Eilif Ohna, Bergen, tildelt Norske Døves Landsforbunds hedersmedalje i gull, etter innstilling fra komiteen og enstemmig vedtak i landsstyret. Som alle leserne vet, har Ohna i mange år vært en forgrunnsskikkelse og en ildsjel i døvearbeidet.

Eilif Ohna begynte sin «løpebane» innen døvearbeidet i 1947, da han ble første formann for «Døve-Scenen» i Bergen. I neste omgang var dte sjakkspillet som opptok hans interesse, han ble sekretær i Døves Sjakklubb 1947, og året etter formann, et verv han innehadde i en årrekke. 1948 formann i det nystiftete Norske Døves Sjakkforbund. Også dette vervet hadde han i flere år. Fremragende sjakkspiller, og bl.a. Nordisk mester for døve i sjakk.

Noen år satt han i styret for Norges Døve-Idrettsforbund.

I 1949 ble han valgt inn i styret for Bergen Døveforening. 1951-52 var han nestformann i foreningen, 1953-58 formann.

Representant på landsmøtet i Bergen 1950, NDLs representantmøte 1952, landsmøtet i Skien 1956, landsmøtet i Stavanger 1959.

Representant på Nordisk Døvekongress i Oslo 1952, Helsinki 1955, København 1960 (hvor han var norsk visepresident og holdt innledningsforedrag), i Bergen 1965 (hvor han var kongressens president, formann i kongressens hovedkomite, og holdt innledningsforedrag).

Formann i Norske Døves Landsforbund 1959-1968.

Formann i Det norske samarbeidsrådet for døvesaker fra dette ble opprettet i 1960, til det ble oppløst i 1966.

Representant ved verdenskongressen for døve i Wiesbaden 1959 og i Stockholm 1962.

Representant for Norge i de nordiske døveforbundenes samarbeidsorganisasjon 1959-1968, hvorav 5 år som formann i rådet.

Ansvarshavende redaktør for «Tegn og Tale» 1962-1963.

Formann i styret for Døves Trykkeri A/S 1967-1968.

Har vært medlem av den norske tegnspråkkomiteen og lærer ved tegnspråkkurs.

Har sittet i en rekke komiteer, vært flittig benyttet foredragsholder, møteleder etc.

Høsten 1968 ble Eilif Ohna ansatt som døvekonsulent i Norske Døves Landsforbund.