(TT 3/1970)

Eivind Hogstad

f. 19.02.1920

Døves Tidsskrift nr. 3, 1970:
Eivind Hogstad, Mellombølgen 143, Oslo 11, runder 50 år 19. februar. Han kalles populært «Trønder-Eivind», og er født i Stiklestad i Verdal. Etter 4 år i folkeskole, ble han overflyttet til døveskolen i Trondheim, hvor han var til han ble konfirmert.

Om Eivind må det sies at han på mange måter har vært en aktiv mann. Først og fremst er det idretten som har vært hans store interesse. Fra guttedagene av var han med på fotballag og i forskjellige andre idrettsgrener. Han har innehatt mange tillitsverv gjennom årene, bl.a. styremedlem, sekretær og oppmann for Døves Sportsklubb, og for Døves Smalfilmklubb har han gjort en meget aktiv innsats. Han er for tiden sterkt engasjert i filmarbeidet, som blomstrer som aldri før. En sympatisk kar. Typisk for ham er at han tenker mye, men sier mindre.

Sin kone Randi traff Eivind i Stockholm i 1947. De giftet seg i 1949, og er et meget lykkelig par.

Eivind er ellers kjent som litt av en skrønemaker. Han har bevart humøret fra sine guttedager, og han strør villig omkring seg med vitser.

Karin Jensen