(DT 4/1971)

Else Synnøve Olsen

f. 27.02.1921

Døves Tidsskrift 4/1971:
Else Synnøve Olsen, Hagagaten 39 (inng. Sigurdsgate), Oslo 6, runder 50 år 27. februar.

Else er en blid og gjestfri dame. Hele sitt liv har hun vært døv, men hun har aldri hatt den glee å få gå på døveskole sammen med skjebnefeller. Til dette knytter det seg vonde barndomsår, som vi ikke her skal komme inn på.

I 1929 gikk hun på Granhaug spesialskole, Lysaker, hvor hun fikk daværende døvelærer Eng som lærer, og som hun var meget begeistret for. Hun ble senere sendt til Rosenhoff skole, men klarte ikke å følge med som eneste døv blant de hørende. Gikk så noen år på Ila skole, men hadde også her vanskeligheter.

I fjor begynte Else å vake i døveforeningen, og hun har allerede vært elev på tegnspråkkurset, hvor hun har vist stor interesse for å lære. Ved siden av dette er hun fabelaktig flink til å lese på munne.

Vi som har lært henne å kjenne, setter stor pris på henne. Hun var også en av de få her i Oslo som var ivrig itl å selge lod i siste landslotteri for døve. (Dessverre vant hun ikke noen premie i loddselgernes premielotteri, men vi får håpe hun har bedre lykke neste gang.) Hun har en koselig leilighet, og hun gleder seg itl hver gang Døves Tidsskrift kommer.

Else trives godt blant sine skjebnefeller. Hun sier selv at foreningen er hennes "annet hjem". Her føler hun seg hjemme, her får hun kontakt, hun kan prate og følge medi hva som blir sagt. Hun har allerede vunnet seg mange venner i foreningen, og når hun nå runder de halvt hundre (hvilket er umuligå se på henne), er det sikkert mange av hennes venner som gjerne vil gratulere med dagen.

Karin Jensen