(TT 1/1966)

Erling Hoel

Bergen

Styrer Erling Hoel underviser en av sine elever ved Bergen spesialskole for tunghørte barn. (TT 1/66)