(TT 11/1946)

Finn Johansen

f. 24.04.1911

Ny redaktør i "Tegn og Tale" fra nr. 11/1946.

Døves Tidsskrift 8/1971:
Mannen på bildet over disse linjene har vært omtalt mange ganger før her i bladet. Denne gangen kan vi fortelle at han akter å feire sin 60 års dag - ikke på forskott - men akkurat på dagen, lørdag 24. april. Det var den datoen Finn JOhansen ble født. Adressen hans er Kobberivkhagen 6 A, 3000 Drammen, men det går rykter om at han kommer itl å feire dagen i Døves Hus, Haugesgt. 99 i Drammen. Det faller likesom så naturlig, for Finn har i temmelig mange år vært ualminnelig sterkt knyttet til døveorganisasjonen - toppaktiv og en sentral skikkelse har han nå vært uavbrutt gjennom 30 år. Så sent som i fjor kunne han avslutte et større film-eksperiment for Norske Døves Landsforbund, i fjor høst var han forman i arrangementskomiteen for Unge døves kulturdager, han er sportsredaktør i Døves Tidsskrift, styremedlem i Norges Døve-Idrettsforbund, han er Norske Døves Landsforbunds bilagsrevisor, og naturligvis er han nok en gang valgt som representant for Drammen og Omegns Døveforening til NDLs representantmøte, i vår er det på Dombås. Vi skal ikke prøve å grave fram hvilke andre tillitsverv han har i dag.

Finn har vært med på omtrent alt innen døveorganisasjonen. Han har stått som medlem av Drammen og Omegns Døveforening siden den ble stiftet i 1932. I 1936 kom han inn i foreningens styre som sekretær, året etter ble han formann. Han har mange år bak seg som formann, og mange år i forskjellige komiteer. Han har vært representant til en mengde landsmøter og til nordiske døvekongresser. Han var visepresident ved Nordisk Døvekongress 1953 i Oslo. I Norske Døves Landsforbund har han bl.a. vært forbundssekretær (1946-48), nestformann i to perioder (1950-53 og 1959-62) - i alt har han sittet 13 år i landsstyret. Han har videre vært redaktør for Døves Tidsskrift ("Tegn og Tale") i to perioder (1946-49 og 1954-62), og han har vært med i ganske mye annet.<> Finn Johansen er hedret med Norske Døves Landsforbunds hedersmedalje i gull.

Personlig er Finn typen på en riktig glad gutt, som helst liker å muntre opp sine omgivelser. Han har et smittende humør.

Så får vi føye til at han sammen med sin blidekone Margit har to barn - hvorav sønnen Arve antakelig har norsk rekord når det gjelder å starte tidlig som foredragstolk for døve - og så er det datteren Unni, som for tiden er med som lærer på tegnspråkkurset i Kristiansand.

Det er absolutt grunn til at Finns 60 års dag skal feires stort. Også vi sender våre beste hilsen til den glade drammenseren.

Red.