(TT 7/1935)

Anna Dorthea Florens Dahl

født 24.09.1865

Kone til Henning Dahl. Mangeårig sekretær i Tunghørtes Vel.

----

Tegn og Tale nr 7, sept. 1935:

Henning Dahls charmante frue - fyller 24. september 70 år. - Fruen har været Tunghørtes Vel’s sekretær siden foreningen blev stiftet og det er i sannhet et veldig og landsgavnlig arbeide fruen har nedlagt i foreningen i alle disse år. Fru Dahl har været en uerstattelig venn for alle lidende og vanskeligstillede tunghørte og som ved hennes og foreningens hjelp har funnet sig til rette i samfundet og mangen en er - tross sin skjebne - blitt en glad borger. - Utrettelig og uutslitelig som hun alltid har været - nettopp fordi fruens opriktige interesse og varme kjærlighet til alle tunghørte og oss døve - er så ekte som det reneste gull - har gjort at hennes virke, tross det veldige rabeide, har gjort fruen yngre med årene. Ja, fruen har så menn været i Fredricia som foreningen Tunghørtes Vel’s representant på kongressen der nu i september, et eklatant bevis for at all hennes hu står til de tunghørte og deres vel og vel. Slik er hun også overfor alle døve, men hennes sekretærarbeide gjør, at det kanskje ikke synes slik for oss døve, men nedskriveren herav som har hatt den store glede å ha været omgangsvenn med herr Henning Dahl og frue i over 24 år, har i rikt mon fått erfare hvilken uendelig kjærlighet og store hjertelag begge viser overfor oss døve. Hennes noble vesen har gjort henne skattet i alle samfundslag blant tunghørte og døve i det hele land. Og jeg tør påstå at fruens alltid gå på-humør i skrift og tale er årsaken til at Tunghørtes Vel er blitt en organisasjon som der står respekt av langt utover Norges grenser. De nye foreninger av Tunghørtes Vel i Trondheim og Bergen er et talende bevis for det. Likeså munnavlesnings-kursene og de hjemmekoselige klubbaftener har været uerstattelige for oss alle. Jeg har selv været medlem av foreningen i ale disse år, så jeg vet hva det har betydd for mig.

Vi her i De Døves Organ vil også være med å gratulere fruen med syttiårs-dagen og for den alltid trofaste kjærlighet også for oss døve og jeg vil uttale det opriktige håp at fruen i mange mange år fremover må få beholde sin vitale kraft og interesse for det å være de tunghørtes venn og rådgiver. En slik kraft og personlighet kan vi vanskelig undvære i disse tider, som er så rik på materialisme og åndelig forkuelse.

A.A.J.