(TT 2/1964)

Geir Jensen

Sportsredaktør i "Tegn og Tale" fra og med nr. 2/1964 (til og med ?)