(TT 11/1946)

Bestyrer Gisle Espolin Johnson

Holmestrand offentlige skole for dÝve.